Hệ Thống Hàng Hóa

Với công tác chuyên môn:

– Kinh doanh Dược phẩm, Thuốc đông dược, Thực phẩm, Thực phẩm chức năng, Dược liệu, Mỹ phẩm, Thiết bị dụng cụ và vật tư y tế;

– Tổ chức cung ứng thuốc thiết yếu, thuốc điều trị cho các Bệnh viện, Trung tâm y tế Huyện Thành phố, Trung tâm chuyên khoa, Cơ quan đơn vị trong và ngoài Tỉnh.

Biên chế hiện có của đơn vị là 115 người.

– Phòng Kế toán – Tài vụ

– Phòng Tổ chức – Hành chánh

– Phòng Kinh doanh – Maketing

– Bộ phận Đảm bảo Chất lượng.

Địa chỉ cơ quan: 1506, khối 2, Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0933.384.267

Công ty Dược và Vật tư Y tế

Công ty Dược và Vật tư Y tế