Sử dụng mifestad 200mg cho thai dưới 7 tuần hoặc 3 tháng đầu luôn được khuyến cáo đầu tiên khi bạn có vấn đề về thai kỳ cần