Địa chỉ phá thai an toàn, không đau, về trong ngày tại Bình Dương

Giờ làm việc

 • Thứ 2
  8 giờ sáng - 20 giờ tối
 • Thứ 3
  8 giờ sáng - 20 giờ tối
 • Thứ 4
  8 giờ sáng - 20 giờ tối
 • Thứ 5
  8 giờ sáng - 20 giờ tối
 • Thứ 6
  8 giờ sáng - 20 giờ tối
 • Thứ 7/ Chủ nhật
  8 giờ sáng - 20 giờ tối
Phá thai bằng thuốc